Publisert Tittel Åpne
3. desember 2020 Utslippsintensiteten halvert siden 1990 Artikkel
9. desember 2019 Økt produksjon, men utslippene går noe ned Artikkel
16. januar 2019 Nedgang i utslippsintensiteten Artikkel
13. desember 2016 Ingen nedgang i utslipp per produsert krone Artikkel