Flokksammensetning i prosent og antall rein. Driftsåret 2018/2019

Tilbake til artikkelen

Flokksammensetning i prosent og antall rein. Driftsåret 2018/20191
Reinbeiteområde Flokksammensetning (prosent) Antall rein
Okserein Simlerein Kalv
1Flokksammensetning i prosent ved slutten av driftsåret 2018/2019 (ukorrigert reintall per 31. mars 2019) og antall rein (avrundet reintall per 31. mars 2019)
Øst-Finnmark 6 79 16 69 500
Polmak/Varanger 4 82 14 24 100
Karasjok øst 5 77 17 22 000
Karasjok vest 7 77 16 23 400
Vest-Finnmark 6 78 16 79 300
Kautokeino øst 7 78 15 23 000
Kautokeino midt 6 77 17 32 600
Kautokeino vest 5 79 16 23 700
Troms 9 74 18 12 000
Nordland 9 72 20 13 600
Nord-Trøndelag 5 77 18 13 800
Sør-Trøndelag/ Hedmark 4 80 16 13 800
Tamreinlag 6 74 20 12 200
Alle områder med samisk reindrift 6 77 17 214 200