Tabell

Flokksammensetning i prosent og antall rein. Driftsåret 2018/20191
ReinbeiteområdeFlokksammensetning (prosent)Antall rein
OksereinSimlereinKalv
1Flokksammensetning i prosent ved slutten av driftsåret 2018/2019 (ukorrigert reintall per 31. mars 2019) og antall rein (avrundet reintall per 31. mars 2019)
Øst-Finnmark6791669 500
Polmak/Varanger4821424 100
Karasjok øst5771722 000
Karasjok vest7771623 400
Vest-Finnmark6781679 300
Kautokeino øst7781523 000
Kautokeino midt6771732 600
Kautokeino vest5791623 700
Troms9741812 000
Nordland9722013 600
Nord-Trøndelag5771813 800
Sør-Trøndelag/ Hedmark4801613 800
Tamreinlag6742012 200
Alle områder med samisk reindrift67717214 200