Økologisk areal og karensareal i drift, dekar og prosent av totalt jordbruksareal i drift. 1999, 2009 og 2018-2020

Tilbake til artikkelen

Økologisk areal og karensareal i drift, dekar og prosent av totalt jordbruksareal i drift. 1999, 2009 og 2018-20201
  1999 2009 2018 2019 2020
1Medrekna økologisk areal og karensareal ute av drift for åra før 2012.
2Førebels tal for 2020.
Totalt jordbruksareal i drift, dekar2 10 382 500 10 142 900 9 862 800 9 842 500 9 864 000
Økologisk areal i drift, dekar 149 500 439 900 416 900 411 500 418 800
Karensareal i drift, dekar 38 200 127 500 46 900 41 600 33 000
Sum økologisk areal og karensareal i drift, dekar 187 700 567 300 463 800 453 100 451 800
Prosent økologisk areal i drift av totalt jordbruksareal i drift2 1,4 4,3 4,2 4,2 4,2
Prosent økologisk og karensareal i drift av totalt jordbruksareal i drift2 1,8 5,6 4,7 4,6 4,6

Faktaside

Kontakt