Statistiske analyser 065

Naturressurser og miljø 2004

Økonomisk vekst og økt forbruk blir ofte sett på som årsaken til uønsket miljøutvikling. Den økonomiske veksten i Norge har vært sterk det siste tiåret, likevel ser vi flere positive trekk i landets miljøtilstand; Utslippene til Nordsjøen er redusert, og vi håndterer avfallet vårt bedre enn tidligere. Derimot har utviklingen på viktige felter som blant annet utslipp av klimagasser og olje, samt utviklingen av noen viktige naturressurser som for eksempel nordsjøtorsk, blitt verre de siste årene.

Om publikasjonen

Tittel

Naturressurser og miljø 2004

Ansvarlige

Frode Brunvoll, Henning Høie, Svein Erik Stave

Serie og -nummer

Statistiske analyser 065

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Miljøregnskap

ISBN (elektronisk)

82-537-6680-7

ISBN (trykt)

82-537-6679-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

239

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt