Vedforbruk i boliger fordelt på fylkesgrupper. 2013. 1 000 tonn og kg/innbygger

Tilbake til artikkelen

Vedforbruk i boliger fordelt på fylkesgrupper. 2013. 1 000 tonn og kg/innbygger
  1 000 tonn ved kg/innbygger
1Østlandet ellers inkluderer fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
2Vestlandet inkluderer fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
I alt 1 029 204
Akershus og Oslo 139 117
Hedmark og Oppland 128 337
Østlandet ellers1 242 252
Agder og Rogaland 136 184
Vestlandet2 182 211
Trøndelag 89 204
Nord-Norge 111 234

Kontakt