Tabell

Vedforbruk i boliger fordelt på fylkesgrupper. 2013. 1 000 tonn og kg/innbygger
 1 000 tonn vedkg/innbygger
1Østlandet ellers inkluderer fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
2Vestlandet inkluderer fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
I alt1 029204
Akershus og Oslo139117
Hedmark og Oppland128337
Østlandet ellers1242252
Agder og Rogaland136184
Vestlandet2182211
Trøndelag89204
Nord-Norge111234