Klimagassutslippene gikk ned i fjor

Publisert:

Klimagassutslippene var totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra 2015.

Det vil si at det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser i Norge i  2016 sammenliknet med året før, målt i CO2-ekvivalenter. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning.

Figur 1

Figur 1. Klimagassutslippene gikk ned i fjor. Klikk på bildet for større versjon.

Mer biodrivstoff ga lavere utslipp fra veitrafikk

Vi eier stadig flere biler og vi kjører mer med dem. I 2016 ble det solgt til sammen 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel. Det er 119 millioner liter mer enn året før. Likevel gikk klimagassutslippene fra veitrafikk ned 3,6 prosent i 2016.

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel bidro sterkt til nedgangen. I 2016 ble det tilsatt 62,5 millioner liter bioetanol i bensin, noe som gir en innblandingsandel på 5,4 prosent. Tilsvarende tall for autodiesel var 400,7 millioner liter og en bioandel på 12,8. Den samlede innblandingsprosenten mer enn doblet seg fra 2015 til 2016, fra 4,5 prosent til 11 prosent.

Figur 2

Figur 2. Mer biodrivstoff ga lavere utslipp fra veitrafikk. Klikk på bildet for større versjon.

Mindre forbruk av naturgass til olje- og gassproduksjon 

På tross av økt produksjon av olje og gass i 2016, gikk klimagassutslippene fra denne virksomheten ned 1,6 prosent i forhold til 2015. Det skyldes først og fremst lavere forbruk av naturgass til kraftproduksjon ute på feltene.

Figur 3

Figur 3. Mindre forbruk av naturgass til olje- og gassproduksjonen. Klikk på bildet for større versjon.

Kontakt