Fritidsbygg innenfor villreinens leveområde iht. Naturbasen og i nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein. Totalt antall fritidsbygg 2019 og nye fritidsbygg samlet siste fem år 2014-2018

Tilbake til artikkelen

Fritidsbygg innenfor villreinens leveområde iht. Naturbasen og i nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein. Totalt antall fritidsbygg 2019 og nye fritidsbygg samlet siste fem år 2014-2018
  Villreinens leveormåder. Naturbasen1 Regionale planer for fjellområder med villrein2
  Totalt antall fritidsbygg Antall nye fritidsbygg siste fem år Totalt antall fritidsbygg Antall nye fritidsbygg siste fem år
1Analysen er gjort for de ti fjellområder med status som nasjonale villreinområder
2I analysen er det kun tatt med områder i planene definert som nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingsområder er ikke med.
3Dovrefjell nasjonale villreinområde slik de er avgrenset i regionale plan for fjellområder med villrein tilsvarer de nasjonale villreinområdene fra Naturbasen Snøhetta og Knutshø
4Heiplanen nasjonale villreinområde slik de er avgrenset i regionale plan for fjellområder med villrein tilsvarer de nasjonale villreinområdene fra Naturbasen Setasdal Austheim og Setesdal Ryfylke
Dovrefjell3 2 114 68 1 715 34
Forollhogna 830 40 302 2
Hardangervidda 1 807 132 828 32
Heiplanen4 5 333 320 1 286 21
Nordfjella 1 229 54 368 10
Ottedal 216 7 140 4
Rondane-Sølnkletten 7 524 235 1 654 20
Antall fritidsbygg i alt 19 053 856 6 293 123

Kontakt