Tabell

Fritidsbygg innenfor villreinens leveområde iht. Naturbasen og i nasjonalt villreinområde iht. regionale planer for fjellområder med villrein. Totalt antall fritidsbygg 2019 og nye fritidsbygg samlet siste fem år 2014-2018
 Villreinens leveormåder. Naturbasen1Regionale planer for fjellområder med villrein2
 Totalt antall fritidsbyggAntall nye fritidsbygg siste fem årTotalt antall fritidsbyggAntall nye fritidsbygg siste fem år
1Analysen er gjort for de ti fjellområder med status som nasjonale villreinområder
2I analysen er det kun tatt med områder i planene definert som nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingsområder er ikke med.
3Dovrefjell nasjonale villreinområde slik de er avgrenset i regionale plan for fjellområder med villrein tilsvarer de nasjonale villreinområdene fra Naturbasen Snøhetta og Knutshø
4Heiplanen nasjonale villreinområde slik de er avgrenset i regionale plan for fjellområder med villrein tilsvarer de nasjonale villreinområdene fra Naturbasen Setasdal Austheim og Setesdal Ryfylke
Dovrefjell32 114681 71534
Forollhogna830403022
Hardangervidda1 80713282832
Heiplanen45 3333201 28621
Nordfjella1 2295436810
Ottedal21671404
Rondane-Sølnkletten7 5242351 65420
Antall fritidsbygg i alt19 0538566 293123