Publisert Tittel Åpne
4. april 2019 Mindre til materialgjennvinning Artikkel
1. juni 2018 To tredjedeler av byggavfall fra riving og rehabilitering Artikkel
20. november 2017 Ingen økning i byggeavfall Artikkel
25. mai 2016 Moderat økning i avfall fra byggeaktivitet Artikkel