294384_tabell_294893_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294893
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer2,12,62,82,31,91,8
Jordbruk og skogbruk-1,5-1,3-1,2-2,4-1,7-1,5
Fiske, fangst og akvakultur5,5-4,22,13,94,04,0
Bergverksdrift4,52,50,6-0,9-4,6-6,3
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,86,37,45,42,20,5
Utvinning av råolje og naturgass4,56,07,65,62,40,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-13,218,51,5-0,8-2,4-8,6
Industri-2,0-1,5-2,0-3,3-1,7-1,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri2,31,0-1,20,2-1,2-1,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,4-2,02,1-5,5-4,4-3,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-1,6-2,5-2,2-3,6-2,80,0
Produksjon av papir og papirvarer-4,8-4,2-4,5-32,1-4,4-3,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,6-5,3-3,1-2,6-5,6-6,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-3,8-2,3-3,9-2,9-1,80,1
Produksjon av kjemiske råvarer-4,2-2,3-2,8-2,4-1,8-0,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-3,5-3,0-2,9-3,3-3,1-2,7
Produksjon av metaller-3,7-3,4-3,5-3,4-0,91,8
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-0,60,60,7-0,9-2,9
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-4,5-0,3-1,4-2,3-3,6-3,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-3,8-3,6-1,5-3,4-3,6-4,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,03,43,33,62,1-2,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,72,22,52,52,43,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,92,31,43,03,03,1
Bygge- og anleggsvirksomhet2,74,82,11,31,41,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,0-1,40,1-0,1-0,6-2,1
Rørtransport-3,8-4,0-1,5-0,6-0,7-3,1
Utenriks sjøfart5,5-4,1-9,4-9,4-7,9-9,2
Transport utenom utenriks sjøfart1,43,10,9-1,9-3,1-2,1
Post og distribusjonsvirksomhet2,3-17,3-8,5-6,11,0-2,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,1-1,0-1,1-0,5-1,3-1,7
Informasjon og kommunikasjon-0,70,72,00,10,41,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,8-1,8-1,4-2,2-1,7-1,9
Omsetning og drift av fast eiendom4,04,33,54,03,43,8
Boligtjenester, egen bolig2,42,82,92,72,62,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-1,74,05,94,53,03,1
Forretningsmessig tjenesteyting2,72,10,5-0,93,21,7
Offentlig admistrasjon og forsvar3,32,83,43,33,43,9
Undervisning2,12,12,12,32,82,8
Helse- og omsorgstjenester0,70,92,02,21,01,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,60,20,40,90,50,7
Fastlands-Norge1,82,22,21,91,92,3
Offentlig forvaltning2,32,22,72,82,83,1
Statsforvaltning2,72,33,64,03,74,2
Sivil forvaltning3,03,34,95,24,55,1
Forsvar1,4-1,8-1,8-1,5-0,2-0,3
Kommuneforvaltning2,12,12,02,02,12,3