Tabell

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer2,12,62,82,31,91,8
Jordbruk og skogbruk-1,5-1,3-1,2-2,4-1,7-1,5
Fiske, fangst og akvakultur5,5-4,22,13,94,04,0
Bergverksdrift4,52,50,6-0,9-4,6-6,3
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,86,37,45,42,20,5
Utvinning av råolje og naturgass4,56,07,65,62,40,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-13,218,51,5-0,8-2,4-8,6
Industri-2,0-1,5-2,0-3,3-1,7-1,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri2,31,0-1,20,2-1,2-1,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,4-2,02,1-5,5-4,4-3,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-1,6-2,5-2,2-3,6-2,80,0
Produksjon av papir og papirvarer-4,8-4,2-4,5-32,1-4,4-3,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,6-5,3-3,1-2,6-5,6-6,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-3,8-2,3-3,9-2,9-1,80,1
Produksjon av kjemiske råvarer-4,2-2,3-2,8-2,4-1,8-0,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-3,5-3,0-2,9-3,3-3,1-2,7
Produksjon av metaller-3,7-3,4-3,5-3,4-0,91,8
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-0,60,60,7-0,9-2,9
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-4,5-0,3-1,4-2,3-3,6-3,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-3,8-3,6-1,5-3,4-3,6-4,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,03,43,33,62,1-2,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,72,22,52,52,43,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,92,31,43,03,03,1
Bygge- og anleggsvirksomhet2,74,82,11,31,41,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,0-1,40,1-0,1-0,6-2,1
Rørtransport-3,8-4,0-1,5-0,6-0,7-3,1
Utenriks sjøfart5,5-4,1-9,4-9,4-7,9-9,2
Transport utenom utenriks sjøfart1,43,10,9-1,9-3,1-2,1
Post og distribusjonsvirksomhet2,3-17,3-8,5-6,11,0-2,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,1-1,0-1,1-0,5-1,3-1,7
Informasjon og kommunikasjon-0,70,72,00,10,41,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,8-1,8-1,4-2,2-1,7-1,9
Omsetning og drift av fast eiendom4,04,33,54,03,43,8
Boligtjenester, egen bolig2,42,82,92,72,62,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-1,74,05,94,53,03,1
Forretningsmessig tjenesteyting2,72,10,5-0,93,21,7
Offentlig admistrasjon og forsvar3,32,83,43,33,43,9
Undervisning2,12,12,12,32,82,8
Helse- og omsorgstjenester0,70,92,02,21,01,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,60,20,40,90,50,7
Fastlands-Norge1,82,22,21,91,92,3
Offentlig forvaltning2,32,22,72,82,83,1
Statsforvaltning2,72,33,64,03,74,2
Sivil forvaltning3,03,34,95,24,55,1
Forsvar1,4-1,8-1,8-1,5-0,2-0,3
Kommuneforvaltning2,12,12,02,02,12,3