294384_tabell_294891_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294891
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt3,30,11,64,94,21,4
 
Varer4,10,51,64,34,71,5
¬ Råolje og naturgass23,76,2-3,9-2,1-19,3-7,4
¬ Skip, plattformer og fly0,31,58,76,116,34,7
¬ Tradisjonelle varer4,00,31,54,44,71,2
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske4,9-0,83,05,412,04,1
¬¬ Bergverksprodukter1,8-0,4-2,53,010,10,8
¬¬ Industriprodukter3,90,51,44,44,51,1
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler4,01,57,64,49,13,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy4,24,72,05,611,16,0
¬¬¬ Trevarer1,4-0,13,76,75,43,9
¬¬¬ Treforedlingsprodukter4,6-0,50,83,73,92,9
¬¬¬ Grafiske produkter9,14,247,6-14,811,8-3,2
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter22,47,0-2,3-3,0-22,4-14,7
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter3,41,74,26,17,90,2
¬¬¬ Metaller6,4-7,0-2,08,36,7-6,3
¬¬¬ Verkstedprodukter0,71,30,83,64,93,8
¬¬¬ Andre industriprodukter1,70,61,15,35,13,1
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon2,30,91,11,52,73,7
¬¬ Elektrisk kraft7,3-46,316,9-18,5-19,225,6
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter2,9-0,21,74,86,42,0
 
Tjenester1,8-0,71,66,03,41,3
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-6,34,90,13,06,4-14,7
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-3,0-8,3-5,019,0-7,1-1,4
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester4,71,6-0,45,27,1-7,7
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk1,4-0,74,75,67,73,6
¬ Andre tjenester3,01,31,93,02,22,2
¬¬ Samferdsel0,24,22,51,63,22,2
¬¬ Finans- og forretningstjenester4,22,12,43,31,32,5
¬¬ Tjenester ellers2,9-0,41,13,22,82,0