Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt3,30,11,64,94,21,4
 
Varer4,10,51,64,34,71,5
¬ Råolje og naturgass23,76,2-3,9-2,1-19,3-7,4
¬ Skip, plattformer og fly0,31,58,76,116,34,7
¬ Tradisjonelle varer4,00,31,54,44,71,2
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske4,9-0,83,05,412,04,1
¬¬ Bergverksprodukter1,8-0,4-2,53,010,10,8
¬¬ Industriprodukter3,90,51,44,44,51,1
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler4,01,57,64,49,13,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy4,24,72,05,611,16,0
¬¬¬ Trevarer1,4-0,13,76,75,43,9
¬¬¬ Treforedlingsprodukter4,6-0,50,83,73,92,9
¬¬¬ Grafiske produkter9,14,247,6-14,811,8-3,2
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter22,47,0-2,3-3,0-22,4-14,7
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter3,41,74,26,17,90,2
¬¬¬ Metaller6,4-7,0-2,08,36,7-6,3
¬¬¬ Verkstedprodukter0,71,30,83,64,93,8
¬¬¬ Andre industriprodukter1,70,61,15,35,13,1
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon2,30,91,11,52,73,7
¬¬ Elektrisk kraft7,3-46,316,9-18,5-19,225,6
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter2,9-0,21,74,86,42,0
 
Tjenester1,8-0,71,66,03,41,3
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-6,34,90,13,06,4-14,7
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-3,0-8,3-5,019,0-7,1-1,4
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester4,71,6-0,45,27,1-7,7
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk1,4-0,74,75,67,73,6
¬ Andre tjenester3,01,31,93,02,22,2
¬¬ Samferdsel0,24,22,51,63,22,2
¬¬ Finans- og forretningstjenester4,22,12,43,31,32,5
¬¬ Tjenester ellers2,9-0,41,13,22,82,0