294384_tabell_294890_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294890
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt4,03,14,92,41,60,3
 
Varer4,50,23,42,31,1-0,4
¬ Råolje og naturgass-7,72,511,4-11,8-1,3-15,9
¬ Skip, plattformer og fly6,6-37,024,513,1-11,710,6
¬ Tradisjonelle varer4,62,62,32,11,9-0,6
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,22,02,10,0-4,4-0,6
¬¬ Bergverksprodukter2,1-2,3-2,74,36,7-5,3
¬¬ Industriprodukter4,93,42,02,42,0-0,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler9,45,14,25,81,31,6
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,8-13,515,53,5-3,9-2,6
¬¬¬ Trevarer5,97,22,71,00,53,6
¬¬¬ Treforedlingsprodukter0,8-0,4-0,21,3-1,0-2,6
¬¬¬ Grafiske produkter-19,1-20,0-58,074,2-26,1-18,4
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-15,14,13,8-16,317,03,1
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter1,7-1,4-1,62,10,53,3
¬¬¬ Metaller9,52,1-3,23,7-6,5-0,3
¬¬¬ Verkstedprodukter7,38,32,14,43,7-3,9
¬¬¬ Andre industriprodukter2,17,0-0,47,21,5-1,6
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon10,03,57,71,911,35,4
¬¬ Elektrisk kraft-23,3-59,5141,9-37,416,2-22,0
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter6,02,52,23,41,1-0,8
 
Tjenester3,08,97,72,62,51,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart3,56,35,1-9,8-6,017,3
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart0,829,24,6-4,6-2,5-2,7
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-8,16,77,712,7-6,92,1
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk6,510,67,21,31,91,3
¬ Andre tjenester4,12,59,03,67,02,4
¬¬ Samferdsel5,712,84,521,0-1,80,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester3,20,710,4-3,919,13,5
¬¬ Tjenester ellers4,50,79,44,7-0,61,9