Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt4,03,14,92,41,60,3
 
Varer4,50,23,42,31,1-0,4
¬ Råolje og naturgass-7,72,511,4-11,8-1,3-15,9
¬ Skip, plattformer og fly6,6-37,024,513,1-11,710,6
¬ Tradisjonelle varer4,62,62,32,11,9-0,6
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,22,02,10,0-4,4-0,6
¬¬ Bergverksprodukter2,1-2,3-2,74,36,7-5,3
¬¬ Industriprodukter4,93,42,02,42,0-0,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler9,45,14,25,81,31,6
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,8-13,515,53,5-3,9-2,6
¬¬¬ Trevarer5,97,22,71,00,53,6
¬¬¬ Treforedlingsprodukter0,8-0,4-0,21,3-1,0-2,6
¬¬¬ Grafiske produkter-19,1-20,0-58,074,2-26,1-18,4
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-15,14,13,8-16,317,03,1
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter1,7-1,4-1,62,10,53,3
¬¬¬ Metaller9,52,1-3,23,7-6,5-0,3
¬¬¬ Verkstedprodukter7,38,32,14,43,7-3,9
¬¬¬ Andre industriprodukter2,17,0-0,47,21,5-1,6
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon10,03,57,71,911,35,4
¬¬ Elektrisk kraft-23,3-59,5141,9-37,416,2-22,0
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter6,02,52,23,41,1-0,8
 
Tjenester3,08,97,72,62,51,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart3,56,35,1-9,8-6,017,3
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart0,829,24,6-4,6-2,5-2,7
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-8,16,77,712,7-6,92,1
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk6,510,67,21,31,91,3
¬ Andre tjenester4,12,59,03,67,02,4
¬¬ Samferdsel5,712,84,521,0-1,80,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester3,20,710,4-3,919,13,5
¬¬ Tjenester ellers4,50,79,44,7-0,61,9