294384_tabell_294889_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294889
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt795 573821 047875 541940 772996 3421 013 089
 
Varer524 020527 441554 220591 265626 042632 732
¬ Råolje og naturgass13 58714 78115 82013 65110 8658 459
¬ Skip, plattformer og fly32 05320 49627 73033 27734 16239 544
¬ Tradisjonelle varer478 380492 164510 670544 337581 015584 729
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske14 39714 57215 32616 14517 28917 896
¬¬ Bergverksprodukter6 2066 0405 7316 1597 2376 909
¬¬ Industriprodukter452 696470 447486 488520 439554 992558 458
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler33 24435 45439 73843 87748 49951 002
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy29 53126 76031 51734 42836 76937 966
¬¬¬ Trevarer10 10310 82111 51912 41213 14414 144
¬¬¬ Treforedlingsprodukter8 0838 0138 0568 4648 7078 722
¬¬¬ Grafiske produkter605031463830
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter29 77433 15933 63527 30824 78421 812
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter69 97170 16671 89277 86784 45787 413
¬¬¬ Metaller70 36966 85963 39771 22971 00366 318
¬¬¬ Verkstedprodukter148 918163 413168 058181 730197 680197 033
¬¬¬ Andre industriprodukter23 57225 38425 57128 87030 79531 260
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon29 07130 36833 07434 20839 11642 758
¬¬ Elektrisk kraft5 0811 1053 1251 5941 4971 466
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter448 606459 005477 035517 029556 231562 917
 
Tjenester271 553293 606321 321349 507370 300380 357
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart8709701 020948948948
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart34 28440 60540 36245 82441 50039 795
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester27 78730 11032 29538 27738 17535 944
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk88 10596 764108 642116 168127 523133 880
¬ Andre tjenester120 507125 157139 002148 290162 154169 790
¬¬ Samferdsel17 38120 44021 88726 91327 28328 077
¬¬ Finans- og forretningstjenester50 88852 32159 12658 73070 85175 191
¬¬ Tjenester ellers52 23852 39657 98962 64764 02066 522