Tabell

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt795 573821 047875 541940 772996 3421 013 089
 
Varer524 020527 441554 220591 265626 042632 732
¬ Råolje og naturgass13 58714 78115 82013 65110 8658 459
¬ Skip, plattformer og fly32 05320 49627 73033 27734 16239 544
¬ Tradisjonelle varer478 380492 164510 670544 337581 015584 729
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske14 39714 57215 32616 14517 28917 896
¬¬ Bergverksprodukter6 2066 0405 7316 1597 2376 909
¬¬ Industriprodukter452 696470 447486 488520 439554 992558 458
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler33 24435 45439 73843 87748 49951 002
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy29 53126 76031 51734 42836 76937 966
¬¬¬ Trevarer10 10310 82111 51912 41213 14414 144
¬¬¬ Treforedlingsprodukter8 0838 0138 0568 4648 7078 722
¬¬¬ Grafiske produkter605031463830
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter29 77433 15933 63527 30824 78421 812
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter69 97170 16671 89277 86784 45787 413
¬¬¬ Metaller70 36966 85963 39771 22971 00366 318
¬¬¬ Verkstedprodukter148 918163 413168 058181 730197 680197 033
¬¬¬ Andre industriprodukter23 57225 38425 57128 87030 79531 260
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon29 07130 36833 07434 20839 11642 758
¬¬ Elektrisk kraft5 0811 1053 1251 5941 4971 466
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter448 606459 005477 035517 029556 231562 917
 
Tjenester271 553293 606321 321349 507370 300380 357
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart8709701 020948948948
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart34 28440 60540 36245 82441 50039 795
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester27 78730 11032 29538 27738 17535 944
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk88 10596 764108 642116 168127 523133 880
¬ Andre tjenester120 507125 157139 002148 290162 154169 790
¬¬ Samferdsel17 38120 44021 88726 91327 28328 077
¬¬ Finans- og forretningstjenester50 88852 32159 12658 73070 85175 191
¬¬ Tjenester ellers52 23852 39657 98962 64764 02066 522