294384_tabell_294888_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294888
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt12,82,91,6-1,7-7,9-8,7
 
Varer18,63,81,5-3,5-11,5-10,6
¬ Råolje og naturgass27,76,90,7-7,6-21,1-20,3
¬ Skip, plattformer og fly1,73,16,012,653,6-26,3
¬ Tradisjonelle varer5,8-1,92,73,42,34,3
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-12,4-12,436,73,84,935,6
¬¬ Bergverksprodukter20,97,8-4,82,7-1,7-4,6
¬¬ Industriprodukter8,4-0,3-0,83,82,5-0,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler11,5-4,73,96,311,810,7
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-0,40,3-10,90,39,45,4
¬¬¬ Trevarer3,1-0,71,52,34,1-0,3
¬¬¬ Treforedlingsprodukter6,1-2,7-2,94,65,71,2
¬¬¬ Grafiske produkter25,00,0....0,0..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter27,49,2-3,5-1,8-27,7-13,7
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,52,4-0,95,25,2-2,7
¬¬¬ Metaller10,8-7,2-3,46,27,5-7,0
¬¬¬ Verkstedprodukter-0,42,51,02,46,10,8
¬¬¬ Andre industriprodukter5,9-1,65,03,99,35,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon4,03,3-15,82,718,93,5
¬¬ Elektrisk kraft-29,1-26,225,7-14,9-24,632,2
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter3,4-3,33,54,06,14,7
 
Tjenester-3,80,02,24,12,3-3,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-17,2-1,90,16,86,4-14,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester5,82,71,85,70,8-12,5
¬ Rørtransport-18,5-6,915,71,6-1,58,1
¬ Reisetrafikk2,62,71,92,01,92,8
¬ Andre tjenester2,00,42,43,21,01,0
¬¬ Samferdsel1,25,24,23,02,3-0,3
¬¬ Finans- og forretningstjenester1,3-1,72,93,60,22,2
¬¬ Tjenester ellers3,9-1,6-0,52,80,80,9