Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt12,82,91,6-1,7-7,9-8,7
 
Varer18,63,81,5-3,5-11,5-10,6
¬ Råolje og naturgass27,76,90,7-7,6-21,1-20,3
¬ Skip, plattformer og fly1,73,16,012,653,6-26,3
¬ Tradisjonelle varer5,8-1,92,73,42,34,3
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-12,4-12,436,73,84,935,6
¬¬ Bergverksprodukter20,97,8-4,82,7-1,7-4,6
¬¬ Industriprodukter8,4-0,3-0,83,82,5-0,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler11,5-4,73,96,311,810,7
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-0,40,3-10,90,39,45,4
¬¬¬ Trevarer3,1-0,71,52,34,1-0,3
¬¬¬ Treforedlingsprodukter6,1-2,7-2,94,65,71,2
¬¬¬ Grafiske produkter25,00,0....0,0..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter27,49,2-3,5-1,8-27,7-13,7
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,52,4-0,95,25,2-2,7
¬¬¬ Metaller10,8-7,2-3,46,27,5-7,0
¬¬¬ Verkstedprodukter-0,42,51,02,46,10,8
¬¬¬ Andre industriprodukter5,9-1,65,03,99,35,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon4,03,3-15,82,718,93,5
¬¬ Elektrisk kraft-29,1-26,225,7-14,9-24,632,2
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter3,4-3,33,54,06,14,7
 
Tjenester-3,80,02,24,12,3-3,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-17,2-1,90,16,86,4-14,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester5,82,71,85,70,8-12,5
¬ Rørtransport-18,5-6,915,71,6-1,58,1
¬ Reisetrafikk2,62,71,92,01,92,8
¬ Andre tjenester2,00,42,43,21,01,0
¬¬ Samferdsel1,25,24,23,02,3-0,3
¬¬ Finans- og forretningstjenester1,3-1,72,93,60,22,2
¬¬ Tjenester ellers3,9-1,6-0,52,80,80,9