294384_tabell_294887_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294887
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt-0,81,4-1,73,13,7-1,2
 
Varer-2,8-0,3-3,22,83,9-0,2
¬ Råolje og naturgass-5,60,5-5,52,73,23,8
¬ Skip, plattformer og fly52,1-38,4-1,3-2,2-25,081,6
¬ Tradisjonelle varer-0,1-0,21,33,15,8-8,2
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,420,6-0,64,45,3-5,3
¬¬ Bergverksprodukter1,41,73,99,9-4,7-13,5
¬¬ Industriprodukter-2,2-3,12,02,26,3-8,6
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-6,7-1,6-1,59,7-5,02,1
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy8,68,414,33,9-4,22,0
¬¬¬ Trevarer-0,6-5,0-2,912,08,89,9
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-7,5-16,7-6,4-13,20,47,3
¬¬¬ Grafiske produkter-20,0-40,0....0,0..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter35,3-12,00,4-7,124,3-24,8
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-3,7-12,73,45,06,3-1,1
¬¬¬ Metaller-6,1-1,0-1,1-0,72,4-2,4
¬¬¬ Verkstedprodukter-6,57,07,15,58,0-15,9
¬¬¬ Andre industriprodukter-4,33,6-7,8-6,5-0,1-10,1
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-8,2-8,676,7-19,924,315,9
¬¬ Elektrisk kraft101,260,7-31,244,80,40,6
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-2,91,41,44,43,9-6,1
 
Tjenester5,57,73,64,03,3-4,0
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart15,819,14,41,8-2,5-2,7
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-9,013,9-24,015,0-4,2-4,0
¬ Rørtransport-3,812,4-5,3-0,67,0-0,1
¬ Reisetrafikk1,93,62,73,910,37,8
¬ Andre tjenester5,01,710,23,85,6-7,5
¬¬ Samferdsel9,00,84,217,0-0,5-10,8
¬¬ Finans- og forretningstjenester2,55,618,5-1,55,2-9,0
¬¬ Tjenester ellers4,6-2,94,1-2,615,4-0,6