Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt-0,81,4-1,73,13,7-1,2
 
Varer-2,8-0,3-3,22,83,9-0,2
¬ Råolje og naturgass-5,60,5-5,52,73,23,8
¬ Skip, plattformer og fly52,1-38,4-1,3-2,2-25,081,6
¬ Tradisjonelle varer-0,1-0,21,33,15,8-8,2
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,420,6-0,64,45,3-5,3
¬¬ Bergverksprodukter1,41,73,99,9-4,7-13,5
¬¬ Industriprodukter-2,2-3,12,02,26,3-8,6
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-6,7-1,6-1,59,7-5,02,1
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy8,68,414,33,9-4,22,0
¬¬¬ Trevarer-0,6-5,0-2,912,08,89,9
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-7,5-16,7-6,4-13,20,47,3
¬¬¬ Grafiske produkter-20,0-40,0....0,0..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter35,3-12,00,4-7,124,3-24,8
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-3,7-12,73,45,06,3-1,1
¬¬¬ Metaller-6,1-1,0-1,1-0,72,4-2,4
¬¬¬ Verkstedprodukter-6,57,07,15,58,0-15,9
¬¬¬ Andre industriprodukter-4,33,6-7,8-6,5-0,1-10,1
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-8,2-8,676,7-19,924,315,9
¬¬ Elektrisk kraft101,260,7-31,244,80,40,6
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-2,91,41,44,43,9-6,1
 
Tjenester5,57,73,64,03,3-4,0
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart15,819,14,41,8-2,5-2,7
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-9,013,9-24,015,0-4,2-4,0
¬ Rørtransport-3,812,4-5,3-0,67,0-0,1
¬ Reisetrafikk1,93,62,73,910,37,8
¬ Andre tjenester5,01,710,23,85,6-7,5
¬¬ Samferdsel9,00,84,217,0-0,5-10,8
¬¬ Finans- og forretningstjenester2,55,618,5-1,55,2-9,0
¬¬ Tjenester ellers4,6-2,94,1-2,615,4-0,6