294384_tabell_294886_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294886
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt1 154 1181 204 3511 203 7421 220 3671 165 4811 051 673
 
Varer898 294929 002912 144904 516831 807742 115
¬ Råolje og naturgass568 428610 796581 265551 366448 712370 961
¬ Skip, plattformer og fly13 6188 6469 0469 96711 47315 354
¬ Tradisjonelle varer316 248309 560321 833343 183371 622355 800
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske25 95327 43437 25840 38644 61057 283
¬¬ Bergverksprodukter5 5466 0816 0136 7856 3585 246
¬¬ Industriprodukter280 470270 970274 172290 601316 557287 822
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler32 67730 65631 35536 57738 87043 956
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 0642 2442 2852 3822 4982 687
¬¬¬ Trevarer2 2562 1292 0982 4032 7232 985
¬¬¬ Treforedlingsprodukter9 5407 7307 0196 3766 7707 353
¬¬¬ Grafiske produkter1590110
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter38 33136 85935 70232 56729 26719 003
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter49 68344 39445 48750 22656 17354 062
¬¬¬ Metaller70 85765 07562 13365 53672 14165 490
¬¬¬ Verkstedprodukter69 74676 48882 76489 405102 41586 766
¬¬¬ Andre industriprodukter5 0695 1675 0034 8605 3035 045
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon232219326268396475
¬¬ Elektrisk kraft4 2795 0754 3905 4114 0975 449
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter277 917272 701286 131310 616342 355336 797
 
Tjenester255 824275 349291 598315 851333 674309 558
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart60 87571 13674 31180 82183 83269 851
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester24 66128 84422 30427 12526 17921 982
¬ Rørtransport9 93710 40011 40111 51712 13313 101
¬ Reisetrafikk29 74731 65933 14735 13139 45443 719
¬ Andre tjenester130 604133 310150 435161 257172 076160 905
¬¬ Samferdsel39 38841 77645 39754 74955 71249 569
¬¬ Finans- og forretningstjenester53 51655 53167 74169 16772 94167 798
¬¬ Tjenester ellers37 70036 00337 29737 34143 42343 538