Tabell

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt1 154 1181 204 3511 203 7421 220 3671 165 4811 051 673
 
Varer898 294929 002912 144904 516831 807742 115
¬ Råolje og naturgass568 428610 796581 265551 366448 712370 961
¬ Skip, plattformer og fly13 6188 6469 0469 96711 47315 354
¬ Tradisjonelle varer316 248309 560321 833343 183371 622355 800
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske25 95327 43437 25840 38644 61057 283
¬¬ Bergverksprodukter5 5466 0816 0136 7856 3585 246
¬¬ Industriprodukter280 470270 970274 172290 601316 557287 822
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler32 67730 65631 35536 57738 87043 956
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 0642 2442 2852 3822 4982 687
¬¬¬ Trevarer2 2562 1292 0982 4032 7232 985
¬¬¬ Treforedlingsprodukter9 5407 7307 0196 3766 7707 353
¬¬¬ Grafiske produkter1590110
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter38 33136 85935 70232 56729 26719 003
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter49 68344 39445 48750 22656 17354 062
¬¬¬ Metaller70 85765 07562 13365 53672 14165 490
¬¬¬ Verkstedprodukter69 74676 48882 76489 405102 41586 766
¬¬¬ Andre industriprodukter5 0695 1675 0034 8605 3035 045
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon232219326268396475
¬¬ Elektrisk kraft4 2795 0754 3905 4114 0975 449
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter277 917272 701286 131310 616342 355336 797
 
Tjenester255 824275 349291 598315 851333 674309 558
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart60 87571 13674 31180 82183 83269 851
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester24 66128 84422 30427 12526 17921 982
¬ Rørtransport9 93710 40011 40111 51712 13313 101
¬ Reisetrafikk29 74731 65933 14735 13139 45443 719
¬ Andre tjenester130 604133 310150 435161 257172 076160 905
¬¬ Samferdsel39 38841 77645 39754 74955 71249 569
¬¬ Finans- og forretningstjenester53 51655 53167 74169 16772 94167 798
¬¬ Tjenester ellers37 70036 00337 29737 34143 42343 538