294384_tabell_294885_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294885
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer4,03,02,33,82,61,9
 
Bygg og anlegg5,43,73,04,32,82,0
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning4,81,92,64,42,2-4,1
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler3,92,52,34,42,33,9
Skip og båter0,52,110,81,110,87,5
Transportmidler-3,60,30,83,75,30,3
Maskiner og utstyr1,22,5-0,72,43,23,4
Endring i livdyr- og frukttrebestand2,6-6,37,6-33,344,4-4,5
FOU og annen immatriell realkapital5,03,92,31,7-0,13,3
 
Jordbruk og skogbruk2,62,22,53,03,02,5
Fiske, fangst og akvakultur2,52,95,52,45,44,8
Bergverksdrift3,72,42,43,92,72,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester4,32,22,44,32,30,1
Utvinning av råolje og naturgass4,42,22,44,32,20,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,62,32,04,13,41,9
Industri3,83,01,83,32,33,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,92,62,03,82,83,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3,32,20,03,02,12,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,72,62,14,33,02,9
Produksjon av papir og papirvarer4,13,12,33,72,23,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,22,20,93,31,93,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,73,21,32,52,42,9
Produksjon av kjemiske råvarer4,33,12,13,32,83,1
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter3,42,51,53,72,62,7
Produksjon av metaller3,32,62,14,03,03,0
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,53,72,02,61,43,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3,53,11,42,92,23,5
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4,03,41,42,61,33,0
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-0,32,12,25,43,63,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,52,5-1,12,92,83,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon4,23,42,82,92,72,1
Bygge- og anleggsvirksomhet2,32,42,13,02,62,3
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,22,20,62,62,52,9
Rørtransport4,22,5-0,85,41,4-5,4
Utenriks sjøfart0,82,917,1-7,26,15,4
Transport utenom utenriks sjøfart-0,50,62,92,56,92,3
Post og distribusjonsvirksomhet2,22,51,33,42,51,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,83,11,22,83,03,4
Informasjon og kommunikasjon2,31,90,31,61,43,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,73,01,11,71,43,0
Omsetning og drift av fast eiendom4,53,42,93,12,92,3
Boligtjenester, egen bolig6,04,13,13,62,82,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,33,81,21,41,13,1
Forretningsmessig tjenesteyting-0,52,70,52,93,31,9
Offentlig admistrasjon og forsvar3,83,52,47,22,82,2
Undervisning4,83,92,82,61,52,6
Helse- og omsorgstjenester3,33,31,82,32,42,7
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,53,01,32,22,62,5
Fastlands-Norge4,03,32,33,62,72,4
Offentlig forvaltning4,13,62,55,12,42,4
Statsforvaltning4,13,92,45,22,22,6
Sivil forvaltning4,83,62,45,61,82,6
Forsvar1,45,22,22,84,72,8
Kommuneforvaltning4,13,32,64,82,72,0