Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer4,03,02,33,82,61,9
 
Bygg og anlegg5,43,73,04,32,82,0
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning4,81,92,64,42,2-4,1
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler3,92,52,34,42,33,9
Skip og båter0,52,110,81,110,87,5
Transportmidler-3,60,30,83,75,30,3
Maskiner og utstyr1,22,5-0,72,43,23,4
Endring i livdyr- og frukttrebestand2,6-6,37,6-33,344,4-4,5
FOU og annen immatriell realkapital5,03,92,31,7-0,13,3
 
Jordbruk og skogbruk2,62,22,53,03,02,5
Fiske, fangst og akvakultur2,52,95,52,45,44,8
Bergverksdrift3,72,42,43,92,72,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester4,32,22,44,32,30,1
Utvinning av råolje og naturgass4,42,22,44,32,20,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,62,32,04,13,41,9
Industri3,83,01,83,32,33,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,92,62,03,82,83,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3,32,20,03,02,12,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,72,62,14,33,02,9
Produksjon av papir og papirvarer4,13,12,33,72,23,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,22,20,93,31,93,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,73,21,32,52,42,9
Produksjon av kjemiske råvarer4,33,12,13,32,83,1
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter3,42,51,53,72,62,7
Produksjon av metaller3,32,62,14,03,03,0
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,53,72,02,61,43,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3,53,11,42,92,23,5
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4,03,41,42,61,33,0
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-0,32,12,25,43,63,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,52,5-1,12,92,83,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon4,23,42,82,92,72,1
Bygge- og anleggsvirksomhet2,32,42,13,02,62,3
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,22,20,62,62,52,9
Rørtransport4,22,5-0,85,41,4-5,4
Utenriks sjøfart0,82,917,1-7,26,15,4
Transport utenom utenriks sjøfart-0,50,62,92,56,92,3
Post og distribusjonsvirksomhet2,22,51,33,42,51,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,83,11,22,83,03,4
Informasjon og kommunikasjon2,31,90,31,61,43,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,73,01,11,71,43,0
Omsetning og drift av fast eiendom4,53,42,93,12,92,3
Boligtjenester, egen bolig6,04,13,13,62,82,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,33,81,21,41,13,1
Forretningsmessig tjenesteyting-0,52,70,52,93,31,9
Offentlig admistrasjon og forsvar3,83,52,47,22,82,2
Undervisning4,83,92,82,61,52,6
Helse- og omsorgstjenester3,33,31,82,32,42,7
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,53,01,32,22,62,5
Fastlands-Norge4,03,32,33,62,72,4
Offentlig forvaltning4,13,62,55,12,42,4
Statsforvaltning4,13,92,45,22,22,6
Sivil forvaltning4,83,62,45,61,82,6
Forsvar1,45,22,22,84,72,8
Kommuneforvaltning4,13,32,64,82,72,0