294384_tabell_294884_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294884
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer7,47,66,3-0,7-3,80,5
 
Bygg og anlegg6,75,23,82,61,18,3
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning2,97,625,1-5,2-8,1-20,4
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler19,642,19,8-1,5-22,7-12,0
Skip og båter50,3-45,7-49,3-25,513,1-16,6
Transportmidler6,814,8-2,3-23,4-3,57,3
Maskiner og utstyr3,712,00,80,1-0,73,8
Endring i livdyr- og frukttrebestand............
FOU og annen immatriell realkapital-3,1-1,013,21,71,61,1
 
Jordbruk og skogbruk-13,03,80,6-16,94,23,5
Fiske, fangst og akvakultur67,5-58,489,016,37,32,9
Bergverksdrift48,3-10,3-12,5-14,4-49,1-45,8
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester9,522,913,8-4,0-15,2-14,7
Utvinning av råolje og naturgass11,415,317,6-3,7-15,2-13,4
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass....-48,9-14,7-14,0-70,2
Industri5,94,9-4,65,1-6,25,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri5,1-9,4-17,219,7-18,3-1,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,5-3,543,0-41,1-1,66,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,5-13,34,7-21,54,547,8
Produksjon av papir og papirvarer31,314,8-14,0-15,5-12,638,9
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak59,6-3,435,14,4-38,4-26,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-14,020,1-19,413,09,327,3
Produksjon av kjemiske råvarer-11,624,8-10,23,01,921,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,02,2-2,5-5,0-4,43,0
Produksjon av metaller-0,85,2-3,3-0,340,238,6
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner18,31,610,34,4-9,0-16,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri17,470,6-4,1-7,8-23,413,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4,8-1,222,7-13,7-9,0-12,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr36,58,58,54,9-17,9-21,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8,38,38,46,63,512,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon-10,37,7-10,728,25,22,8
Bygge- og anleggsvirksomhet11,124,1-16,6-6,11,15,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner16,6-4,216,51,3-1,4-13,6
Rørtransport-6,5-38,7786,132,1-4,6-68,3
Utenriks sjøfart47,0-57,8-87,0-15,7138,3-46,0
Transport utenom utenriks sjøfart-6,319,2-16,3-26,9-15,47,2
Post og distribusjonsvirksomhet-11,0-74,825,1-21,326,0-11,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet-8,423,9-0,813,2-7,9-5,8
Informasjon og kommunikasjon-4,68,88,9-7,11,34,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet64,3-37,321,1-7,85,3-0,9
Omsetning og drift av fast eiendom-9,27,9-6,011,5-2,17,2
Boligtjenester, egen bolig17,010,95,3-1,41,69,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-10,127,911,70,5-0,72,3
Forretningsmessig tjenesteyting18,41,5-7,9-2,421,35,9
Offentlig admistrasjon og forsvar5,2-4,010,91,74,38,3
Undervisning-7,5-3,19,23,87,62,8
Helse- og omsorgstjenester1,17,220,07,6-8,85,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,0-5,12,99,5-1,62,3
Fastlands-Norge5,07,42,90,40,65,9
Offentlig forvaltning1,1-1,811,84,43,06,1
Statsforvaltning5,0-1,315,07,10,67,5
Sivil forvaltning-2,05,817,98,0-0,38,3
Forsvar43,0-28,4-1,31,17,02,1
Kommuneforvaltning-3,4-2,37,60,86,44,3