294384_tabell_294882_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294882
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt1,01,02,12,22,23,3
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer-0,11,01,13,02,92,6
Alkoholdrikker og tobakk mv.6,03,14,33,12,93,3
Klær og skotøy-3,1-1,3-2,1-0,70,64,9
Bolig lys og brensel1,2-2,04,01,81,84,4
Møbler og husholdningsartikler mv.-0,60,10,42,94,85,1
Helsepleie2,23,02,52,42,02,0
Transport2,52,21,72,51,31,8
Post- og teletjenester-2,0-6,0-2,2-1,01,23,9
Kultur og fritid0,10,20,82,11,43,0
Utdanning3,44,67,42,62,43,3
Overnattings- og serveringstjenester2,62,52,62,32,63,3
Andre varer og tjenester1,29,01,80,5-1,02,4
Nordmenns konsum i utlandet1,4-0,74,75,67,73,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,71,92,01,92,8
 
Varekonsum20,4-0,81,01,52,23,8
Tjenester21,63,32,72,41,32,7
Boligtjenester2,01,83,32,92,61,9
Andre tjenester1,34,12,42,10,63,1