Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt1,01,02,12,22,23,3
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer-0,11,01,13,02,92,6
Alkoholdrikker og tobakk mv.6,03,14,33,12,93,3
Klær og skotøy-3,1-1,3-2,1-0,70,64,9
Bolig lys og brensel1,2-2,04,01,81,84,4
Møbler og husholdningsartikler mv.-0,60,10,42,94,85,1
Helsepleie2,23,02,52,42,02,0
Transport2,52,21,72,51,31,8
Post- og teletjenester-2,0-6,0-2,2-1,01,23,9
Kultur og fritid0,10,20,82,11,43,0
Utdanning3,44,67,42,62,43,3
Overnattings- og serveringstjenester2,62,52,62,32,63,3
Andre varer og tjenester1,29,01,80,5-1,02,4
Nordmenns konsum i utlandet1,4-0,74,75,67,73,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,71,92,01,92,8
 
Varekonsum20,4-0,81,01,52,23,8
Tjenester21,63,32,72,41,32,7
Boligtjenester2,01,83,32,92,61,9
Andre tjenester1,34,12,42,10,63,1