294384_tabell_294878_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294878
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt1,92,82,12,22,11,8
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,33,52,71,92,11,6
Konsum i husholdninger2,33,52,61,72,11,6
Konsum i ideelle organisasjoner3,92,24,66,92,20,7
 
Konsum i offentlig forvaltning1,01,61,02,72,12,3
Konsum i statsforvaltningen-0,11,71,03,42,42,5
Konsum i statsforvaltningen, individuelt-0,83,10,92,82,62,5
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt0,8-0,11,14,32,22,4
Konsum i statsforvaltningen, forsvar-2,0-0,7-1,50,3-1,01,4
 
Konsum i kommuneforvaltningen2,11,41,01,91,72,2
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt1,91,11,00,50,92,3
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt2,92,71,07,44,91,9
 
Personlig konsum1,93,12,21,81,91,8
Kollektivt konsum1,50,81,15,33,12,2