Tabell

Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
I alt1,92,82,12,22,11,8
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,33,52,71,92,11,6
Konsum i husholdninger2,33,52,61,72,11,6
Konsum i ideelle organisasjoner3,92,24,66,92,20,7
 
Konsum i offentlig forvaltning1,01,61,02,72,12,3
Konsum i statsforvaltningen-0,11,71,03,42,42,5
Konsum i statsforvaltningen, individuelt-0,83,10,92,82,62,5
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt0,8-0,11,14,32,22,4
Konsum i statsforvaltningen, forsvar-2,0-0,7-1,50,3-1,01,4
 
Konsum i kommuneforvaltningen2,11,41,01,91,72,2
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt1,91,11,00,50,92,3
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt2,92,71,07,44,91,9
 
Personlig konsum1,93,12,21,81,91,8
Kollektivt konsum1,50,81,15,33,12,2