294384_tabell_294875_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294875
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer-1,10,80,50,51,30,5
 
Jordbruk og skogbruk-2,73,21,32,44,50,5
Fiske, fangst og akvakultur10,35,7-6,18,1-0,3-7,4
Bergverksdrift-5,0-8,80,9-4,5-3,83,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-9,3-8,2-7,8-1,013,716,2
Utvinning av råolje og naturgass-10,4-7,0-7,00,916,217,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-10,6-2,65,7-10,4-3,8-1,9
Industri2,00,83,62,30,6-0,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-1,24,01,32,7-1,9-2,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri17,1-4,017,0-3,9-2,15,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler10,9-2,4-4,20,71,52,6
Produksjon av papir og papirvarer-45,6104,65,6-5,2-1,613,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-1,0-2,6-0,5-2,1-8,7-6,1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,8-2,91,8-2,76,811,4
Produksjon av kjemiske råvarer0,6-21,23,19,2-2,1-9,9
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter14,61,76,15,2-1,40,9
Produksjon av metaller-2,60,81,17,8-7,80,0
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,8-1,82,24,92,3-6,0
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2,3-0,810,21,4-1,59,7
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,0-0,35,8-3,4-3,3-0,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-4,96,25,2-1,63,9-9,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-1,614,40,44,5-0,1-0,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon-2,85,5-1,90,4-0,7-0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet-0,81,7-0,4-0,60,40,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,43,82,15,22,5-1,8
Rørtransport-13,9-0,2-23,0-0,50,93,0
Utenriks sjøfart14,11,98,20,2-5,0-4,7
Transport utenom utenriks sjøfart2,7-1,93,1-2,5-0,42,4
Post og distribusjonsvirksomhet3,4-8,819,6-4,2-2,3-2,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,20,12,90,74,41,3
Informasjon og kommunikasjon2,02,93,3-1,42,22,9
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-0,31,37,54,83,83,9
Omsetning og drift av fast eiendom1,2-0,53,81,1-1,5-3,5
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-1,54,62,0-0,5-2,32,0
Forretningsmessig tjenesteyting-1,31,91,60,2-0,5-2,7
Offentlig admistrasjon og forsvar0,61,50,73,00,40,3
Undervisning-0,80,61,3-0,70,80,5
Helse- og omsorgstjenester-2,11,40,0-1,00,40,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,20,73,01,32,10,4
 
Fastlands-Norge0,02,02,00,80,60,1
 
Offentlig forvaltning-0,81,30,10,40,60,3
Statsforvaltning-1,61,61,2-0,50,50,2
Sivil forvaltning-1,51,71,3-0,30,80,4
Forsvar-1,90,71,1-1,6-1,2-1,3
Kommuneforvaltning0,01,1-0,81,00,70,4