Tabell

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer-1,10,80,50,51,30,5
 
Jordbruk og skogbruk-2,73,21,32,44,50,5
Fiske, fangst og akvakultur10,35,7-6,18,1-0,3-7,4
Bergverksdrift-5,0-8,80,9-4,5-3,83,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-9,3-8,2-7,8-1,013,716,2
Utvinning av råolje og naturgass-10,4-7,0-7,00,916,217,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-10,6-2,65,7-10,4-3,8-1,9
Industri2,00,83,62,30,6-0,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-1,24,01,32,7-1,9-2,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri17,1-4,017,0-3,9-2,15,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler10,9-2,4-4,20,71,52,6
Produksjon av papir og papirvarer-45,6104,65,6-5,2-1,613,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-1,0-2,6-0,5-2,1-8,7-6,1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,8-2,91,8-2,76,811,4
Produksjon av kjemiske råvarer0,6-21,23,19,2-2,1-9,9
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter14,61,76,15,2-1,40,9
Produksjon av metaller-2,60,81,17,8-7,80,0
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,8-1,82,24,92,3-6,0
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2,3-0,810,21,4-1,59,7
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,0-0,35,8-3,4-3,3-0,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-4,96,25,2-1,63,9-9,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-1,614,40,44,5-0,1-0,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon-2,85,5-1,90,4-0,7-0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet-0,81,7-0,4-0,60,40,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,43,82,15,22,5-1,8
Rørtransport-13,9-0,2-23,0-0,50,93,0
Utenriks sjøfart14,11,98,20,2-5,0-4,7
Transport utenom utenriks sjøfart2,7-1,93,1-2,5-0,42,4
Post og distribusjonsvirksomhet3,4-8,819,6-4,2-2,3-2,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,20,12,90,74,41,3
Informasjon og kommunikasjon2,02,93,3-1,42,22,9
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-0,31,37,54,83,83,9
Omsetning og drift av fast eiendom1,2-0,53,81,1-1,5-3,5
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-1,54,62,0-0,5-2,32,0
Forretningsmessig tjenesteyting-1,31,91,60,2-0,5-2,7
Offentlig admistrasjon og forsvar0,61,50,73,00,40,3
Undervisning-0,80,61,3-0,70,80,5
Helse- og omsorgstjenester-2,11,40,0-1,00,40,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,20,73,01,32,10,4
 
Fastlands-Norge0,02,02,00,80,60,1
 
Offentlig forvaltning-0,81,30,10,40,60,3
Statsforvaltning-1,61,61,2-0,50,50,2
Sivil forvaltning-1,51,71,3-0,30,80,4
Forsvar-1,90,71,1-1,6-1,2-1,3
Kommuneforvaltning0,01,1-0,81,00,70,4