294384_tabell_294872_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294872
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Årslønn, påløpt (1 000 kr)453,8472,0490,6505,6519,6528,6
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent4,24,03,93,12,81,7
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent3,02,91,90,80,5-1,5