Tabell

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Årslønn, påløpt (1 000 kr)453,8472,0490,6505,6519,6528,6
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent4,24,03,93,12,81,7
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent3,02,91,90,80,5-1,5