294384_tabell_294871_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294871
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent1
2010201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer3,74,24,03,93,12,81,7
 
Jordbruk, skogbruk og fiske4,44,03,63,43,33,02,5
Bergverksdrift og oljeutvinning2,54,84,45,42,82,51,6
Industri3,93,94,33,93,22,71,6
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,35,13,35,84,03,02,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,25,84,73,73,12,92,0
Bygge- og anleggsvirksomhet2,43,53,33,52,82,72,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,23,63,43,52,62,72,3
Transport og lagring4,03,92,93,62,63,00,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,02,83,12,22,02,1
Informasjon og kommunikasjon3,85,35,03,23,23,62,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,76,60,75,64,73,53,3
Omsetning og drift av fast eiendom6,16,05,25,22,63,92,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,54,74,54,53,13,21,2
Forretningsmessig tjenesteyting2,04,83,53,82,62,62,2
Offentlig admistrasjon og forsvar4,74,14,54,03,72,92,4
Undervisning3,64,24,33,42,63,62,3
Helse- og omsorgstjenester3,84,04,33,93,52,92,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,64,33,93,82,93,21,0
 
Offentlig forvaltning4,04,14,33,73,43,12,4
Statsforvaltning4,44,14,03,83,52,82,2
Kommuneforvaltning3,74,14,63,73,23,32,5