Tabell

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent1
2010201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer3,74,24,03,93,12,81,7
 
Jordbruk, skogbruk og fiske4,44,03,63,43,33,02,5
Bergverksdrift og oljeutvinning2,54,84,45,42,82,51,6
Industri3,93,94,33,93,22,71,6
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,35,13,35,84,03,02,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,25,84,73,73,12,92,0
Bygge- og anleggsvirksomhet2,43,53,33,52,82,72,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,23,63,43,52,62,72,3
Transport og lagring4,03,92,93,62,63,00,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,02,83,12,22,02,1
Informasjon og kommunikasjon3,85,35,03,23,23,62,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,76,60,75,64,73,53,3
Omsetning og drift av fast eiendom6,16,05,25,22,63,92,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,54,74,54,53,13,21,2
Forretningsmessig tjenesteyting2,04,83,53,82,62,62,2
Offentlig admistrasjon og forsvar4,74,14,54,03,72,92,4
Undervisning3,64,24,33,42,63,62,3
Helse- og omsorgstjenester3,84,04,33,93,52,92,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,64,33,93,82,93,21,0
 
Offentlig forvaltning4,04,14,33,73,43,12,4
Statsforvaltning4,44,14,03,83,52,82,2
Kommuneforvaltning3,74,14,63,73,23,32,5