294384_tabell_294867_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294867
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi26,83,42,50,3-2,3-1,2
 
Totalt for næringer7,53,62,50,2-2,8-1,7
Jordbruk og skogbruk2,1-0,2-1,57,4-0,3-3,1
Fiske, fangst og akvakultur-19,9-27,759,33,313,766,4
Bergverksdrift16,14,74,1-6,12,8-4,5
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester28,26,40,7-7,1-22,5-22,7
Utvinning av råolje og naturgass29,97,30,2-8,4-24,4-22,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass8,0-5,07,210,21,9-23,7
Industri-0,61,80,32,17,62,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri2,3-2,34,64,37,011,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-8,11,6-5,21,67,510,3
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-2,12,53,23,00,61,1
Produksjon av papir og papirvarer10,114,2-8,516,820,04,8
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,13,53,71,4-0,7-5,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-12,6-0,36,45,238,5-4,2
Produksjon av kjemiske råvarer-14,21,222,59,819,0-4,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-5,12,4-1,54,40,12,5
Produksjon av metaller5,6-1,0-11,023,118,1-13,0
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner1,04,1-1,2-1,42,11,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri0,71,0-2,9-3,72,53,3
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,42,42,60,61,93,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,35,21,31,90,83,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,0-17,76,9-7,7-5,817,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon9,21,92,02,22,71,4
Bygge- og anleggsvirksomhet6,85,52,13,62,62,5
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,60,8-1,52,50,32,7
Rørtransport-7,8-12,412,50,6-4,89,7
Utenriks sjøfart-11,80,46,8-1,236,5-27,4
Transport utenom utenriks sjøfart1,47,55,64,06,52,0
Post og distribusjonsvirksomhet0,2-7,1-6,24,54,63,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,54,90,90,51,21,9
Informasjon og kommunikasjon0,61,91,30,80,22,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,619,37,7-0,2-7,01,5
Omsetning og drift av fast eiendom3,75,12,62,12,43,6
Boligtjenester, egen bolig2,6-2,50,84,85,31,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,94,73,43,03,11,3
Forretningsmessig tjenesteyting4,31,41,82,4-1,01,8
Offentlig admistrasjon og forsvar2,64,83,81,52,42,3
Undervisning4,14,72,63,52,62,3
Helse- og omsorgstjenester7,14,05,15,43,61,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,02,71,42,43,51,6
 
Fastlands-Norge2,32,73,12,72,32,8
 
Offentlig forvaltning5,14,34,43,83,02,1
Statsforvaltning6,33,83,14,23,62,0
Sivil forvaltining7,03,53,04,23,71,9
Forsvar1,75,73,64,12,92,8
Kommuneforvaltning4,14,75,53,62,42,2