Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi26,83,42,50,3-2,3-1,2
 
Totalt for næringer7,53,62,50,2-2,8-1,7
Jordbruk og skogbruk2,1-0,2-1,57,4-0,3-3,1
Fiske, fangst og akvakultur-19,9-27,759,33,313,766,4
Bergverksdrift16,14,74,1-6,12,8-4,5
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester28,26,40,7-7,1-22,5-22,7
Utvinning av råolje og naturgass29,97,30,2-8,4-24,4-22,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass8,0-5,07,210,21,9-23,7
Industri-0,61,80,32,17,62,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri2,3-2,34,64,37,011,4
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-8,11,6-5,21,67,510,3
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-2,12,53,23,00,61,1
Produksjon av papir og papirvarer10,114,2-8,516,820,04,8
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,13,53,71,4-0,7-5,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-12,6-0,36,45,238,5-4,2
Produksjon av kjemiske råvarer-14,21,222,59,819,0-4,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-5,12,4-1,54,40,12,5
Produksjon av metaller5,6-1,0-11,023,118,1-13,0
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner1,04,1-1,2-1,42,11,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri0,71,0-2,9-3,72,53,3
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,42,42,60,61,93,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr3,35,21,31,90,83,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,0-17,76,9-7,7-5,817,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon9,21,92,02,22,71,4
Bygge- og anleggsvirksomhet6,85,52,13,62,62,5
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,60,8-1,52,50,32,7
Rørtransport-7,8-12,412,50,6-4,89,7
Utenriks sjøfart-11,80,46,8-1,236,5-27,4
Transport utenom utenriks sjøfart1,47,55,64,06,52,0
Post og distribusjonsvirksomhet0,2-7,1-6,24,54,63,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,54,90,90,51,21,9
Informasjon og kommunikasjon0,61,91,30,80,22,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,619,37,7-0,2-7,01,5
Omsetning og drift av fast eiendom3,75,12,62,12,43,6
Boligtjenester, egen bolig2,6-2,50,84,85,31,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,94,73,43,03,11,3
Forretningsmessig tjenesteyting4,31,41,82,4-1,01,8
Offentlig admistrasjon og forsvar2,64,83,81,52,42,3
Undervisning4,14,72,63,52,62,3
Helse- og omsorgstjenester7,14,05,15,43,61,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,02,71,42,43,51,6
 
Fastlands-Norge2,32,73,12,72,32,8
 
Offentlig forvaltning5,14,34,43,83,02,1
Statsforvaltning6,33,83,14,23,62,0
Sivil forvaltining7,03,53,04,23,71,9
Forsvar1,75,73,64,12,92,8
Kommuneforvaltning4,14,75,53,62,42,2