294384_tabell_294866_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294866
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,02,71,01,91,61,0
 
Totalt for næringer0,72,70,91,91,60,8
Jordbruk og skogbruk-6,32,1-1,20,74,11,1
Fiske, fangst og akvakultur12,17,5-7,311,52,0-4,7
Bergverksdrift-1,4-2,6-0,6-4,5-4,1-0,8
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,8-1,1-2,60,32,60,9
Utvinning av råolje og naturgass-3,5-1,6-3,71,04,02,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-6,67,114,0-8,1-12,5-15,1
Industri1,82,13,43,0-3,2-4,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,74,8-0,13,0-0,4-1,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri16,8-7,712,7-3,3-2,58,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler11,5-1,9-8,3-1,11,23,2
Produksjon av papir og papirvarer-48,755,7-4,1-14,4-3,38,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,0-4,7-6,7-7,6-8,1-6,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2,5-9,63,1-3,76,410,5
Produksjon av kjemiske råvarer-1,0-29,0-1,313,61,4-9,6
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter15,82,03,45,0-1,72,5
Produksjon av metaller-5,0-6,3-4,29,9-5,93,6
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner4,53,93,57,3-3,8-12,4
Verftsindustri og annen transportmiddel industri0,94,012,53,5-14,5-6,8
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-4,0-1,80,3-6,8-2,9-1,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-2,511,512,70,6-3,7-16,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,917,6-2,07,21,72,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon-2,54,3-0,74,03,33,3
Bygge- og anleggsvirksomhet2,77,21,71,93,13,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,95,11,45,42,1-1,8
Rørtransport-7,417,8-5,0-0,26,60,3
Utenriks sjøfart16,69,17,61,9-2,8-2,9
Transport utenom utenriks sjøfart3,4-1,83,6-1,81,02,4
Post og distribusjonsvirksomhet0,6-7,314,2-5,1-3,7-2,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,51,25,14,86,93,6
Informasjon og kommunikasjon2,93,93,11,22,92,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,03,84,14,43,82,9
Omsetning og drift av fast eiendom4,34,41,02,10,4-1,6
Boligtjenester, egen bolig2,81,63,90,21,52,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,67,73,71,2-1,41,8
Forretningsmessig tjenesteyting8,96,81,71,3-0,7-3,6
Offentlig admistrasjon og forsvar3,22,00,05,42,01,7
Undervisning1,01,13,00,22,02,2
Helse- og omsorgstjenester0,82,70,90,71,82,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,01,22,13,22,72,4
Fastlands-Norge1,73,82,32,21,10,6
Offentlig forvaltning1,52,30,71,91,82,0
Statsforvaltning0,12,51,62,52,12,1
Sivil forvaltning0,13,02,32,72,72,4
Forsvar-0,1-0,4-2,90,7-2,30,3
Kommuneforvaltning2,72,10,01,51,51,8