Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,02,71,01,91,61,0
 
Totalt for næringer0,72,70,91,91,60,8
Jordbruk og skogbruk-6,32,1-1,20,74,11,1
Fiske, fangst og akvakultur12,17,5-7,311,52,0-4,7
Bergverksdrift-1,4-2,6-0,6-4,5-4,1-0,8
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,8-1,1-2,60,32,60,9
Utvinning av råolje og naturgass-3,5-1,6-3,71,04,02,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-6,67,114,0-8,1-12,5-15,1
Industri1,82,13,43,0-3,2-4,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,74,8-0,13,0-0,4-1,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri16,8-7,712,7-3,3-2,58,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler11,5-1,9-8,3-1,11,23,2
Produksjon av papir og papirvarer-48,755,7-4,1-14,4-3,38,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,0-4,7-6,7-7,6-8,1-6,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2,5-9,63,1-3,76,410,5
Produksjon av kjemiske råvarer-1,0-29,0-1,313,61,4-9,6
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter15,82,03,45,0-1,72,5
Produksjon av metaller-5,0-6,3-4,29,9-5,93,6
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner4,53,93,57,3-3,8-12,4
Verftsindustri og annen transportmiddel industri0,94,012,53,5-14,5-6,8
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-4,0-1,80,3-6,8-2,9-1,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-2,511,512,70,6-3,7-16,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,917,6-2,07,21,72,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon-2,54,3-0,74,03,33,3
Bygge- og anleggsvirksomhet2,77,21,71,93,13,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,95,11,45,42,1-1,8
Rørtransport-7,417,8-5,0-0,26,60,3
Utenriks sjøfart16,69,17,61,9-2,8-2,9
Transport utenom utenriks sjøfart3,4-1,83,6-1,81,02,4
Post og distribusjonsvirksomhet0,6-7,314,2-5,1-3,7-2,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,51,25,14,86,93,6
Informasjon og kommunikasjon2,93,93,11,22,92,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,03,84,14,43,82,9
Omsetning og drift av fast eiendom4,34,41,02,10,4-1,6
Boligtjenester, egen bolig2,81,63,90,21,52,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,67,73,71,2-1,41,8
Forretningsmessig tjenesteyting8,96,81,71,3-0,7-3,6
Offentlig admistrasjon og forsvar3,22,00,05,42,01,7
Undervisning1,01,13,00,22,02,2
Helse- og omsorgstjenester0,82,70,90,71,82,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,01,22,13,22,72,4
Fastlands-Norge1,73,82,32,21,10,6
Offentlig forvaltning1,52,30,71,91,82,0
Statsforvaltning0,12,51,62,52,12,1
Sivil forvaltning0,13,02,32,72,72,4
Forsvar-0,1-0,4-2,90,7-2,30,3
Kommuneforvaltning2,72,10,01,51,51,8