294384_tabell_294863_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294863
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer5,92,62,61,5-1,1-0,1
 
Jordbruk og skogbruk4,01,01,24,60,8-1,0
Fiske, fangst og akvakultur-6,8-9,420,63,28,231,6
Bergverksdrift7,94,72,3-0,91,2-1,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester23,75,81,0-5,2-17,9-17,6
Utvinning av råolje og naturgass27,16,90,6-7,3-21,5-18,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,9-0,53,05,51,4-8,9
Industri6,11,41,32,81,21,8
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,60,44,83,75,97,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,72,1-1,31,96,26,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler0,8-0,70,94,51,51,1
Produksjon av papir og papirvarer5,9-2,0-2,05,55,40,8
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,41,62,02,51,6-1,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri16,85,3-2,10,9-10,7-3,0
Produksjon av kjemiske råvarer13,11,1-3,93,66,9-3,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,52,12,62,41,71,2
Produksjon av metaller10,3-8,4-4,78,16,8-5,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner2,82,81,51,42,31,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2,52,33,73,73,91,6
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,61,72,02,02,92,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2,51,82,63,22,62,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-4,4-14,15,8-5,6-4,714,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,61,41,83,02,51,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,43,63,03,32,62,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,11,00,32,01,42,5
Rørtransport-6,6-10,811,70,8-4,28,7
Utenriks sjøfart-4,2-2,90,26,75,7-12,1
Transport utenom utenriks sjøfart1,63,43,33,42,80,5
Post og distribusjonsvirksomhet1,3-0,9-4,13,63,23,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,22,02,32,22,22,8
Informasjon og kommunikasjon1,50,21,41,51,22,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,510,69,00,8-4,21,2
Omsetning og drift av fast eiendom3,44,22,42,12,23,4
Boligtjenester, egen bolig2,01,83,22,92,41,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,13,43,23,13,11,9
Forretningsmessig tjenesteyting3,02,02,52,91,22,7
Offentlig admistrasjon og forsvar3,23,94,01,72,22,4
Undervisning4,04,12,83,12,62,5
Helse- og omsorgstjenester6,13,54,74,93,62,1
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,42,22,32,73,22,2
 
Fastlands-Norge3,32,23,02,71,82,4
 
Offentlig forvaltning4,73,74,33,42,82,3
Statsforvaltning5,63,23,53,63,32,2
Sivil forvaltning6,03,13,33,63,42,1
Forsvar3,23,74,53,53,02,8
Kommuneforvaltning3,84,25,03,22,32,3