Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer5,92,62,61,5-1,1-0,1
 
Jordbruk og skogbruk4,01,01,24,60,8-1,0
Fiske, fangst og akvakultur-6,8-9,420,63,28,231,6
Bergverksdrift7,94,72,3-0,91,2-1,1
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester23,75,81,0-5,2-17,9-17,6
Utvinning av råolje og naturgass27,16,90,6-7,3-21,5-18,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,9-0,53,05,51,4-8,9
Industri6,11,41,32,81,21,8
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,60,44,83,75,97,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,72,1-1,31,96,26,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler0,8-0,70,94,51,51,1
Produksjon av papir og papirvarer5,9-2,0-2,05,55,40,8
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4,41,62,02,51,6-1,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri16,85,3-2,10,9-10,7-3,0
Produksjon av kjemiske råvarer13,11,1-3,93,66,9-3,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,52,12,62,41,71,2
Produksjon av metaller10,3-8,4-4,78,16,8-5,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner2,82,81,51,42,31,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2,52,33,73,73,91,6
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,61,72,02,02,92,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2,51,82,63,22,62,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-4,4-14,15,8-5,6-4,714,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,61,41,83,02,51,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,43,63,03,32,62,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,11,00,32,01,42,5
Rørtransport-6,6-10,811,70,8-4,28,7
Utenriks sjøfart-4,2-2,90,26,75,7-12,1
Transport utenom utenriks sjøfart1,63,43,33,42,80,5
Post og distribusjonsvirksomhet1,3-0,9-4,13,63,23,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,22,02,32,22,22,8
Informasjon og kommunikasjon1,50,21,41,51,22,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,510,69,00,8-4,21,2
Omsetning og drift av fast eiendom3,44,22,42,12,23,4
Boligtjenester, egen bolig2,01,83,22,92,41,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,13,43,23,13,11,9
Forretningsmessig tjenesteyting3,02,02,52,91,22,7
Offentlig admistrasjon og forsvar3,23,94,01,72,22,4
Undervisning4,04,12,83,12,62,5
Helse- og omsorgstjenester6,13,54,74,93,62,1
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,42,22,32,73,22,2
 
Fastlands-Norge3,32,23,02,71,82,4
 
Offentlig forvaltning4,73,74,33,42,82,3
Statsforvaltning5,63,23,53,63,32,2
Sivil forvaltning6,03,13,33,63,42,1
Forsvar3,23,74,53,53,02,8
Kommuneforvaltning3,84,25,03,22,32,3