294384_tabell_294862_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294862
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer2,03,21,42,21,2-0,1
 
Jordbruk og skogbruk-4,82,7-1,32,32,60,4
Fiske, fangst og akvakultur12,69,0-2,87,63,2-4,9
Bergverksdrift8,1-3,43,10,5-3,9-0,7
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,91,2-0,81,01,0-0,6
Utvinning av råolje og naturgass-4,2-0,5-3,51,64,02,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-2,611,715,5-2,1-12,2-14,7
Industri0,81,02,11,7-1,9-5,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,93,7-0,97,3-0,2-1,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri12,8-8,1-3,44,2-2,48,0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7,5-0,3-5,4-0,71,33,2
Produksjon av papir og papirvarer-6,6-29,7-10,0-9,8-3,08,4
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-6,1-3,8-8,1-6,9-7,9-6,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,5-7,71,5-5,58,6-7,1
Produksjon av kjemiske råvarer-4,9-21,0-2,27,91,5-9,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter10,20,21,00,2-1,52,4
Produksjon av metaller-4,2-4,0-5,04,3-5,43,6
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-3,88,76,86,4-3,7-13,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri6,111,16,3-1,6-15,5-6,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon1,3-2,6-2,1-0,2-2,7-1,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,24,614,5-3,8-3,5-16,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-1,812,5-2,55,01,72,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,01,01,11,92,52,8
Bygge- og anleggsvirksomhet8,110,01,62,53,23,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner4,72,80,42,52,1-1,7
Rørtransport-7,613,4-5,5-0,66,60,3
Utenriks sjøfart6,513,53,92,2-2,5-2,7
Transport utenom utenriks sjøfart5,81,63,94,91,02,9
Post og distribusjonsvirksomhet-1,3-2,98,5-2,5-3,6-2,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,82,92,36,93,6
Informasjon og kommunikasjon1,52,42,53,93,02,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,84,13,44,33,30,5
Omsetning og drift av fast eiendom3,53,2-0,20,30,4-1,5
Boligtjenester, egen bolig2,02,64,51,82,52,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,85,43,20,0-1,21,9
Forretningsmessig tjenesteyting10,46,00,80,8-0,6-3,5
Offentlig admistrasjon og forsvar1,62,51,04,73,22,2
Undervisning0,50,22,31,11,91,9
Helse- og omsorgstjenester1,21,81,31,52,12,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,91,61,92,82,32,3
 
Fastlands-Norge2,83,62,22,30,9-0,3
 
Offentlig forvaltning1,01,61,22,42,22,3
Statsforvaltning-0,11,61,53,02,52,6
Sivil forvaltning0,22,02,03,43,02,7
Forsvar-1,8-1,1-2,00,5-1,21,7
Kommuneforvaltning2,11,60,91,81,91,9