Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer2,03,21,42,21,2-0,1
 
Jordbruk og skogbruk-4,82,7-1,32,32,60,4
Fiske, fangst og akvakultur12,69,0-2,87,63,2-4,9
Bergverksdrift8,1-3,43,10,5-3,9-0,7
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,91,2-0,81,01,0-0,6
Utvinning av råolje og naturgass-4,2-0,5-3,51,64,02,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-2,611,715,5-2,1-12,2-14,7
Industri0,81,02,11,7-1,9-5,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,93,7-0,97,3-0,2-1,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri12,8-8,1-3,44,2-2,48,0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7,5-0,3-5,4-0,71,33,2
Produksjon av papir og papirvarer-6,6-29,7-10,0-9,8-3,08,4
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-6,1-3,8-8,1-6,9-7,9-6,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,5-7,71,5-5,58,6-7,1
Produksjon av kjemiske råvarer-4,9-21,0-2,27,91,5-9,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter10,20,21,00,2-1,52,4
Produksjon av metaller-4,2-4,0-5,04,3-5,43,6
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-3,88,76,86,4-3,7-13,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri6,111,16,3-1,6-15,5-6,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon1,3-2,6-2,1-0,2-2,7-1,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,24,614,5-3,8-3,5-16,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-1,812,5-2,55,01,72,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,01,01,11,92,52,8
Bygge- og anleggsvirksomhet8,110,01,62,53,23,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner4,72,80,42,52,1-1,7
Rørtransport-7,613,4-5,5-0,66,60,3
Utenriks sjøfart6,513,53,92,2-2,5-2,7
Transport utenom utenriks sjøfart5,81,63,94,91,02,9
Post og distribusjonsvirksomhet-1,3-2,98,5-2,5-3,6-2,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,82,92,36,93,6
Informasjon og kommunikasjon1,52,42,53,93,02,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,84,13,44,33,30,5
Omsetning og drift av fast eiendom3,53,2-0,20,30,4-1,5
Boligtjenester, egen bolig2,02,64,51,82,52,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,85,43,20,0-1,21,9
Forretningsmessig tjenesteyting10,46,00,80,8-0,6-3,5
Offentlig admistrasjon og forsvar1,62,51,04,73,22,2
Undervisning0,50,22,31,11,91,9
Helse- og omsorgstjenester1,21,81,31,52,12,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,91,61,92,82,32,3
 
Fastlands-Norge2,83,62,22,30,9-0,3
 
Offentlig forvaltning1,01,61,22,42,22,3
Statsforvaltning-0,11,61,53,02,52,6
Sivil forvaltning0,22,02,03,43,02,7
Forsvar-1,8-1,1-2,00,5-1,21,7
Kommuneforvaltning2,11,60,91,81,91,9