294384_tabell_294860_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294860
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,11,12,12,22,33,3
Konsum i husholdninger1,01,02,12,22,23,3
Varekonsum0,4-0,81,01,52,23,8
Tjenestekonsum1,63,32,72,41,32,7
Husholdningenes konsum i utlandet1,4-0,74,75,67,73,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,71,92,01,92,8
Konsum i ideelle organisjasjoner3,92,91,92,93,72,8
Konsum i offentlig forvaltning4,73,84,43,33,02,3
Konsum i statsforvaltiningen5,43,03,63,23,62,3
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt5,72,93,53,13,72,2
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar3,13,74,53,43,02,9
Konsum i kommuneforvaltningen4,04,65,13,52,32,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital4,03,02,33,82,61,9
Utvinning og rørtransport4,42,22,44,32,20,0
Utenriks sjøfart0,82,917,1-7,26,15,4
Fastlands-Norge4,03,32,33,62,72,4
Næringer2,72,61,62,72,82,7
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,62,32,04,13,41,9
Andre tjenester (bruttoinvestering)2,42,51,72,42,72,6
Industri og bergverk3,83,01,83,32,33,1
Annen vareproduksjon2,82,41,02,93,02,8
Boliger (husholdninger)6,04,13,13,62,82,0
Offentlig forvaltning4,13,62,55,12,42,4
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-4,1-3,9-3,220,73,51,8
Lagerendring og statistiske avvik9,07,91,9-1,6-1,1-1,1
Bruttoinvestering i alt4,83,72,22,81,91,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse3,02,52,72,72,32,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,62,32,72,82,52,8
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,63,84,13,62,92,3
 
Eksport i alt12,82,91,6-1,7-7,9-8,7
Tradisjonelle varer5,8-1,92,73,42,34,3
Råolje og naturgass27,76,90,7-7,6-21,1-20,3
Skip, plattformer og fly1,73,16,012,653,6-26,3
Tjenester-3,80,02,24,12,3-3,4
 
Samlet sluttanvendelse6,02,62,31,4-0,8-0,6
 
Import i alt3,30,11,64,94,21,4
Tradisjonelle varer4,00,31,54,44,71,2
Råolje og naturgass23,76,2-3,9-2,1-19,3-7,4
Skip, plattformer og fly0,31,58,76,116,34,7
Tjenester1,8-0,71,66,03,41,3
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi26,83,42,50,3-2,3-1,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,12,53,02,52,32,8
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart26,46,40,7-7,9-21,0-21,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2,32,73,12,72,32,8
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning1,52,22,72,42,13,1
Industri og bergverk-0,21,90,41,97,52,5
Annen vareproduksjon0,2-3,96,31,21,811,4
Tjenester inkl. boligtjenester2,13,82,42,71,21,3
Offentlig forvaltning5,14,34,43,83,02,1
Produktavgifter og -subsidier0,71,22,61,22,02,4