Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,11,12,12,22,33,3
Konsum i husholdninger1,01,02,12,22,23,3
Varekonsum0,4-0,81,01,52,23,8
Tjenestekonsum1,63,32,72,41,32,7
Husholdningenes konsum i utlandet1,4-0,74,75,67,73,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,71,92,01,92,8
Konsum i ideelle organisjasjoner3,92,91,92,93,72,8
Konsum i offentlig forvaltning4,73,84,43,33,02,3
Konsum i statsforvaltiningen5,43,03,63,23,62,3
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt5,72,93,53,13,72,2
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar3,13,74,53,43,02,9
Konsum i kommuneforvaltningen4,04,65,13,52,32,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital4,03,02,33,82,61,9
Utvinning og rørtransport4,42,22,44,32,20,0
Utenriks sjøfart0,82,917,1-7,26,15,4
Fastlands-Norge4,03,32,33,62,72,4
Næringer2,72,61,62,72,82,7
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,62,32,04,13,41,9
Andre tjenester (bruttoinvestering)2,42,51,72,42,72,6
Industri og bergverk3,83,01,83,32,33,1
Annen vareproduksjon2,82,41,02,93,02,8
Boliger (husholdninger)6,04,13,13,62,82,0
Offentlig forvaltning4,13,62,55,12,42,4
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-4,1-3,9-3,220,73,51,8
Lagerendring og statistiske avvik9,07,91,9-1,6-1,1-1,1
Bruttoinvestering i alt4,83,72,22,81,91,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse3,02,52,72,72,32,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,62,32,72,82,52,8
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,63,84,13,62,92,3
 
Eksport i alt12,82,91,6-1,7-7,9-8,7
Tradisjonelle varer5,8-1,92,73,42,34,3
Råolje og naturgass27,76,90,7-7,6-21,1-20,3
Skip, plattformer og fly1,73,16,012,653,6-26,3
Tjenester-3,80,02,24,12,3-3,4
 
Samlet sluttanvendelse6,02,62,31,4-0,8-0,6
 
Import i alt3,30,11,64,94,21,4
Tradisjonelle varer4,00,31,54,44,71,2
Råolje og naturgass23,76,2-3,9-2,1-19,3-7,4
Skip, plattformer og fly0,31,58,76,116,34,7
Tjenester1,8-0,71,66,03,41,3
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi26,83,42,50,3-2,3-1,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,12,53,02,52,32,8
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart26,46,40,7-7,9-21,0-21,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2,32,73,12,72,32,8
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning1,52,22,72,42,13,1
Industri og bergverk-0,21,90,41,97,52,5
Annen vareproduksjon0,2-3,96,31,21,811,4
Tjenester inkl. boligtjenester2,13,82,42,71,21,3
Offentlig forvaltning5,14,34,43,83,02,1
Produktavgifter og -subsidier0,71,22,61,22,02,4