294384_tabell_294859_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294859
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,33,52,71,92,11,6
Konsum i husholdninger2,33,52,61,72,11,6
Varekonsum1,23,11,30,91,00,0
Tjenestekonsum2,53,02,92,33,53,3
Husholdningenes konsum i utlandet9,411,010,13,92,93,6
Utlendingers konsum i Norge1,93,62,73,910,37,8
Konsum i ideelle organisasjoner3,92,24,66,92,20,7
Konsum i offentlig forvaltning1,01,61,02,72,12,3
Konsum i statsforvaltningen-0,11,71,03,42,42,5
Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,22,01,33,92,92,6
Konsum i statsforvaltningen, forsvar-2,0-0,7-1,50,3-1,01,4
Konsum i kommuneforvaltningen2,11,41,01,91,72,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital7,47,66,3-0,7-3,80,5
Utvinning og rørtransport11,315,119,3-3,2-15,0-14,7
Utenriks sjøfart47,0-57,8-87,0-15,7138,3-46,0
Fastlands-Norge5,07,42,90,40,65,9
Næringer1,110,5-3,2-0,7-1,62,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass....-48,9-14,7-14,0-70,2
Andre tjenester0,04,50,5-1,9-1,22,7
Industri og bergverk7,64,0-5,04,2-7,84,7
Annen vareproduksjon5,56,6-2,21,03,08,3
Boliger (husholdninger)17,010,95,3-1,41,69,9
Offentlig forvaltning1,1-1,811,84,43,06,1
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander2,6-5,3-8,1-10,10,4-0,2
Lagerendring og statistiske avvik-6,4-6,68,64,65,06,6
Bruttoinvestering i alt4,85,16,70,2-2,31,5
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,73,53,51,60,71,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,53,72,31,81,82,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1,01,02,73,02,23,0
 
Eksport i alt-0,81,4-1,73,13,7-1,2
Tradisjonelle varer-0,1-0,21,33,15,8-8,2
Råolje og naturgass-5,60,5-5,52,73,23,8
Skip, plattformer og fly52,1-38,4-1,3-2,2-25,081,6
Tjenester5,57,73,64,03,3-4,0
 
Samlet sluttanvendelse1,62,81,82,01,60,9
 
Import i alt4,03,14,92,41,60,3
Tradisjonelle varer4,62,62,32,11,9-0,6
Råolje og naturgass-7,72,511,4-11,8-1,3-15,9
Skip, plattformer og fly6,6-37,024,513,1-11,710,6
Tjenester3,08,97,72,62,51,4
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,02,71,01,91,61,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,93,82,32,21,10,8
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-2,8-0,7-3,31,03,71,8
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,73,82,32,21,10,6
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning1,74,32,82,30,80,1
Industri og bergverk1,72,03,32,8-3,2-4,5
Annen vareproduksjon2,49,40,13,92,82,4
Tjenester inkl. boligtjenester1,63,63,41,81,10,4
Offentlig forvaltning1,52,30,71,91,82,0
Produktavgifter og -subsidier3,33,31,82,01,52,6