Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,33,52,71,92,11,6
Konsum i husholdninger2,33,52,61,72,11,6
Varekonsum1,23,11,30,91,00,0
Tjenestekonsum2,53,02,92,33,53,3
Husholdningenes konsum i utlandet9,411,010,13,92,93,6
Utlendingers konsum i Norge1,93,62,73,910,37,8
Konsum i ideelle organisasjoner3,92,24,66,92,20,7
Konsum i offentlig forvaltning1,01,61,02,72,12,3
Konsum i statsforvaltningen-0,11,71,03,42,42,5
Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,22,01,33,92,92,6
Konsum i statsforvaltningen, forsvar-2,0-0,7-1,50,3-1,01,4
Konsum i kommuneforvaltningen2,11,41,01,91,72,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital7,47,66,3-0,7-3,80,5
Utvinning og rørtransport11,315,119,3-3,2-15,0-14,7
Utenriks sjøfart47,0-57,8-87,0-15,7138,3-46,0
Fastlands-Norge5,07,42,90,40,65,9
Næringer1,110,5-3,2-0,7-1,62,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass....-48,9-14,7-14,0-70,2
Andre tjenester0,04,50,5-1,9-1,22,7
Industri og bergverk7,64,0-5,04,2-7,84,7
Annen vareproduksjon5,56,6-2,21,03,08,3
Boliger (husholdninger)17,010,95,3-1,41,69,9
Offentlig forvaltning1,1-1,811,84,43,06,1
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander2,6-5,3-8,1-10,10,4-0,2
Lagerendring og statistiske avvik-6,4-6,68,64,65,06,6
Bruttoinvestering i alt4,85,16,70,2-2,31,5
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,73,53,51,60,71,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,53,72,31,81,82,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1,01,02,73,02,23,0
 
Eksport i alt-0,81,4-1,73,13,7-1,2
Tradisjonelle varer-0,1-0,21,33,15,8-8,2
Råolje og naturgass-5,60,5-5,52,73,23,8
Skip, plattformer og fly52,1-38,4-1,3-2,2-25,081,6
Tjenester5,57,73,64,03,3-4,0
 
Samlet sluttanvendelse1,62,81,82,01,60,9
 
Import i alt4,03,14,92,41,60,3
Tradisjonelle varer4,62,62,32,11,9-0,6
Råolje og naturgass-7,72,511,4-11,8-1,3-15,9
Skip, plattformer og fly6,6-37,024,513,1-11,710,6
Tjenester3,08,97,72,62,51,4
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,02,71,01,91,61,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,93,82,32,21,10,8
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-2,8-0,7-3,31,03,71,8
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,73,82,32,21,10,6
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning1,74,32,82,30,80,1
Industri og bergverk1,72,03,32,8-3,2-4,5
Annen vareproduksjon2,49,40,13,92,82,4
Tjenester inkl. boligtjenester1,63,63,41,81,10,4
Offentlig forvaltning1,52,30,71,91,82,0
Produktavgifter og -subsidier3,33,31,82,01,52,6